Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym „Tęcza” w Łodzi zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 16.05.1995 roku. Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia była Rzymskokatolicka Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi, ul. Gogola 12. Od lutego 1996 roku siedziba mieści się w Łodzi przy Smetany 4 lokal 82 blok 3.
Jesteśmy członkiem Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego. Zadaniem Stowarzyszenia jest świadczenie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym od alkoholu, ich rodzinom i bliskim. Zadania realizujemy między innymi poprzez:
- organizowanie, finansowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych, edukacyjno-oświatowych
- samopomocowych z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami i bliskimi
- organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych
- krzewienie zasad abstynencji i propagowanie trzeźwego życia
- patronat nad grupami spotykającymi się w Stowarzyszeniu
Jeśli Ty lub Twoi najbliżsi maja problem z alkoholem przyjdź do nas. U nas nikt nie jest obcy i nie zostaje bez pomocy. Wspólnie pomożemy Twojej rodzinie odzyskać wiarę w siebie i zadowolenie z życia bez alkoholu.

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym
 jest własnością Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
 Copyright © 2015 --- All Rights Reserved